dimecres, 1 de desembre de 2010

Conferència de Jaume Martinez Bonafé 24/11/2010


Conferència de Jaume Martinez Bonafé

24/11/2010

Els llibres de text a examen

Ací tractaré el punts principals de la conferència “Els llibres de text a examen” que Jaume Martinez Bonafé va dur a terme el passat 24 de novembre a la Universitat Jaume I.

La idea al voltant de la qual girà tota la conferència fou que, en l'actualitat, els llibres de text són la base de l'ensenyament. Aquest plantejament és quasi inquestionable, ja que la major part dels futurs docents presents allí no imaginavem les nostres futures classes sense comptar amb el llibre de text. en el que no havíem caigut era en que la utilització del llibre de text, com tot en aquest món, suposa alguns problemes.

En primer lloc hi ha que tenir en compte que el llibre de text està elaborat per empreses privades, amb la qual cosa, els continguts d'aquests queden establerts segons el que volen els editorials. En aquesta part, el problema sorgeix quan el llibre de text deixa de banda continguts i objectius importants de la Llei Orgànica d'Educació (LOE), deixant-nos els següents problemes.

Al apareixer en un llibre de text únicament el que l'editorial pensa que és important aprendre, també ens diu el que no és necessàri, i així continguts importants que apareixen en la LOE, i no en el llibre de text, queden en el subconscient dels alumnes com a informació inútil, que no fa falta saber. L'altra qüestió a considerar és que en el Currículum no estan presents continguts pròpis de la cultura popular, així es produeix el mateix fenòmen que en l'apartat anterior però més greu, ja que en aquest cas els coneixements que es deixen de banda formen part de la nostra vida diària, de la nostra cultura, així la cultura no es considera part del procés de construcció de la persona.

Continuant amb la idea de que el llibre de text està elaborat pels editorials, sorgeix un nou problema, i és, que darrere de cada llibre de text hi ha una teoria pedagògica (d'una escola, d'un estudiant, d'un mestre,...). Per tant el llibre de text proporciona un ensenyament escolàstic, que està al marge de nosaltres, de la nostra història i cultura,... per a centrar-nos unicament en la teoria de l'editorial sobre el que és el procés d'ensenyament-aprenentatge. Així doncs el sistema metodològic del professorat queda empobrit en contacte amb el llibre de text, i sofreix una metamorfosi, orientant-se cap al tipus de mestre que el llibre de text vol, es a dir, en lloc d'adaptar el mestre el material de que disposa a la seua visió del procés l'ensenyament-aprenentatge, el mestre elabora la classe segons el que li diu el llibre de text. D'aquesta manera l'alumnat queda convertit en el recipient en el qual es deposita el coneixement que surt del llibre de text, i el professorat fa que el que hem d'aprendre a l'escola quede en un cercle tancat, decidint el llibre de text el que entra dins del cercle i el que no.

Per a finalitzar, cal dir que el professor ha de dur a terme a l'aula el seu pròpi model didàctic i no el que li intenten impossar, i sobretot ha d'aprendre a treballar amb la comunitat educativa per a obrir l'escola a l'entorn, una idea que en la conferècia es va tocar però rapidament. Pel que fa als llibres de text, pense que no deurien de tenir futur des del punt de vista pragmàtic, ja que amb l'arribada de les noves tecnologies els professors poden trobar a internet el que els ofereix el llibre de text, però ampliat i amb la posibilitat de triar la informació que ells desitgen per a poder crear el seu pròpi llibre de text. Però com des del punt de vista de molts membres de la societat el saber es troba als llibres de text, l'extinció d'aquests es tindrà que allargar durant algun temps.

dimecres, 17 de novembre de 2010

Vídeo promocionant les TICs entre el professorat

Components del grup: Vicent Ferrando; Victor Vidal; Jose Emilio Bellido; Jose Luis Gato.

Per a dur a terme aquesta tasca, en primer lloc varem fer una pluja de idees sobre el tema del vídeo en qüestió. Així amb les idees exposades, crearem un story board amb les més originals i atrevides, també decidirem els materials que ens farien falta per a dur-les a terme. Després, grabarem diverses escenes amb la càmera "Sony" de Emilio Bellido, per a després amb el programa "movie maker" editar les escenes i ordenar-les, deixant per a després les trancisions d'escena i els crèdits finals.

Així doncs, només quedaba la búsqueda de música amb llicència gratuita per a afegir al vídeo, la qual varem trobar en "Jamendo". Una volta acabat el vídeo, aquest va ser puja't a "Youtube" per Victor Vidal, amb el seu compte per a aquesta pàgina, i etiquetat amb la etiqueta P24.

Pel que fa únicament a les noves tecnologies, en aquesta tasca he aprés a utilitzar el programa "Movie Maker", el qual ja coneixia però mai havia provat d'utilitzar-lo. I en l'aspecte didàctic, amb la pluja d'idees anterior el l'elaboració del vídeo, he aprés la gran utilitat d'aquestes en els processos d'ensenyament-aprenentatge, i que es deurien d'utilitzar amb més freqüència a les aules.

dilluns, 25 d’octubre de 2010

Un dia en la meua vida

En aquesta pràctica he aprés mecanismes de les noves tecnologies aplicades a l'educació, aquest cop, més orientats cap a la tecnologia que cap a l'educació. Però de totes maneres, parlant tecnologicament, el programa utilitzat "Flickr" m'ha semblat molt interesant, ja que permet no sols emmagatzemar fotografies i compartir-les com altres programes (ja siguen tuenti, facebook,...), sinò que també presenta una serie de ferramentes úniques que fan a aquest programa destacar sobre la resta. Ja poden ser per exemple les de crear grups comuns on cada un dels participant pugui penjar les seues fotografies per a que tots les vegen i les comenten.

En definitiva, aquesta eina d'internet està creada, com moltes altres, per a que els teus amics, familiars o simplement coneguts, et coneguen una mica millor gràcies a la fotografia i sobretot gràcies a internet.

dijous, 14 d’octubre de 2010

P24-2010 Cinc idees clau sobre la competència digital

Les cinc idees clau que he elegit de les competències digitals són:
  1. Fer un ús habitual dels recursos tecnològics disponibles per a resoldre problemes reals de manera eficient.
  2. Transformar la informació en coneixement requereix entendre-la e incorporar-la en els esquemes previs de coneixements.
  3. Ampliació dels entorns de comunicació mitjançant les comunitats d'aprenentatge.
  4. Promoure la participació i el treball en equip.
  5. Comprensió dels sistemes tecnològics i del efecte que aquests tenen en el mon.

dimecres, 6 d’octubre de 2010

La creació d'un Blog

La creació del meu propi blog m'ha semblat una activitat interesant, no sols pel procés de creació del blog, sinò també per el treball de recerca d'informació sobre els blogs que incloïa. S'aprén que els blogs son una de les millors ferramentes per a expressar l'opinió d'algú, ja que recopila articles d'un o diversos autors, els quals, molts cops tindrien moltes difucultats per a expressar la seua opinió en el mitjans de comunicació habituals com poden ser premsa, radio o televisió.

El blog és en definitiva un instrument destinat a que tothom puga expressar la seua opinió, ja que aquest està a l'abast de tothom, i així tambe, al donar veu a totes les persones s'ajuda a mantenir el dret de la llibertat d'expressió. A més la creació del teu propi blog es una bona manera de practicar amb les noves tecnologies, que avui en dia son importantíssimes al mon en el que vivim.